Church Locations

 

402231_410477762368561_1722419862_n

St. Mary Church

West Point, NE

 

150610_410509685698702_1492177363_n

St. Aloysius

Aloys, NE

 

379336_417609034988767_2078748142_n

St. Anthony

St. Charles, NE

 

603101_410509072365430_1152159439_n

St. Boniface

Monterey, NE