4 parishes united in community

St. AloysiusAloys, Nebraska
St. AnthonySt. Charles, Nebraska
St. BonifaceMonterey, Nebraska
St. MaryWest Point, Nebraska